Етичний кодекс документатора

Цей етичний кодекс поведінки польового дослідника створено, щоб документально закріпити загальні принципи, якими керуються польові дослідники Truth Hounds для збереження довіри між польовими дослідниками та їх клієнтами, забезпечення високих безпекових стандартів, отримання достовірної інформації та попередження заангажованості.

 

Кодекс включає наступні принципові пункти:

  • Людяність
  • Конфіденційність
  • Поінформована згода
  • Неупередженість
  • Професійна компетентність
  • Безпека
  • Відповідальність

 

1. Найвищою цінністю в роботі документаторів є повага до людської гідності, життя та здоров’я людини. У неоднозначних ситуаціях застосовується правило “Не зашкодь”. Робота польових дослідників тісно пов’язана з наслідками проявів жорстокості, травмами та горем; професійним механізмом захисту в цьому випадку не має стати цинізм чи байдужість. Truth Hounds бере на себе відповідальність за те,щоб під час роботи польового дослідника мінімізувати можливу шкоду, запобігти ретравматизації свідків і травматизації колег.

 

2. Конфіденційність та безпека клієнта є пріоритетом. Зміст розмови, що відбулася між польовими дослідниками та клієнтом та сам факт такої розмови є конфіденційним.  Присутність третіх осіб під час інтерв’ювання допускається виключно за бажанням клієнта.

 

Дітей віком 14-16 років дослідники опитують за умови усної згоди батьків або офіційних опікунів. Дітей до 14 років не опитують взагалі.

 

Будь-які публічні матеріали мають бути складені таким чином, щоб унеможливити ідентифікацію свідків та потерпілих, за виключенням випадків, коли публічність є заявленим бажанням клієнта.

 

3.Інформація записується дослідниками зі слів клієнта, після чого текст надається клієнту для ознайомлення та внесення необхідних правок чи доповнень, і надалі зберігається в незмінному вигляді. Інформація, отримана від свідка чи потерпілого в ході опитування, не розголошується і не передається третім особам без надання клієнтом усвідомленої письмової згоди (Power of Attorney). Вилучення чи доповнення інформації у тексті після підписання Power of Attorney здійснюються виключно на вимогу клієнта. Інформація, надана клієнтом, може бути передана представникам партнерської організації виключно за умови, що між нею та Truth Hounds підписана угода про нерозголошення.

 

4. Жодні особисті міркування, симпатії та антипатії не можуть впливати на збір фактів. Польові дослідники виявляють рівне безоціночне ставлення до клієнтів, незалежно від їхнього походження, соціального статусу, політичних чи інших переконань; не допускають дискримінації за статтю чи ґендером, віросповіданням, громадянством, віком, сексуальною орієнтацією чи будь-якою іншою ознакою. Нишпорки проявляють доброзичливість до всіх свідків, комбатантів, правоохоронців чи інших осіб, з якими контактують під час проведення дослідження, незалежно від різниці у світогляді, не вступають у конфлікти політичного, расового, релігійного чи ідеологічного характеру. Разом із тим, дослідники залишають за собою право поширювати інформацію щодо вимог та положень МГП та національного законодавства.

 

5. Документатори чітко визначають і розуміють межі власної компетенції та професійної кваліфікації. В роботі, передусім, спираються на визначення і правові рамки МГП та МППЛ. Поглиблення професійних знань та навичок є обов’язковою складовою польової роботи та вітається і підтримується ГО Truth Hounds.

Польові дослідники утримуються від публічних оцінок та зауважень щодо методів та професійних компетенцій і якостей колег у присутності третіх осіб.

Документатори не пропонують свідками фінансової винагороди за надану інформацію.

 

6. Безпека та конфіденційність документаторів є беззаперечним пріоритетом для Truth Hounds. Кожен польовий дослідник має незаперечне право віддати перевагу особистій безпеці перед виконанням робочого завдання. ГО Truth Hounds приділяє достатньо часу та уваги плануванню безпеки так, щоб польові дослідники своїми діями чи бездіяльністю не заподіяли шкоди собі, колегам чи третім особам.

 

7. Польові дослідники розуміють, що від індивідуальних дій та висловлювань залежить репутація організації Truth Hounds та безпека колег і третіх осіб, і беруть на себе відповідальність дотримуватися цього Кодексу.

 

Вони несуть професійну та особисту відповідальність перед клієнтами, колегами та суспільством за свою професійну діяльність та власні висловлювання, зроблені у ЗМІ чи публічних виступах з позиції дослідника чи від імені організації Truth Hounds.

 

У публічних виступах чи висловлюваннях використовується лише перевірена та достовірна інформація у спосіб, що не може ввести аудиторію в оману.